Program de lucru serviciul Secretariat:

Luni-Vineri: 800-1600

Program de lucru cu elevii, părinţii, etc.:

Luni-Vineri: 1000-1400

Proceduri de lucru:

 • Se va respecta programul de lucru cu publicul;
 • Documentele se eliberează în baza unei cereri scrise adresate conducerii unităţii de învăţământ;
 • În funcţie de solicitare, termenul de soluţionare este următorul:
  • eliberare adeverinţă elev: 1 zi;
  • eliberare foi matricole: 2 zile;
  • eliberare adeverinţă absolvire 8 clase: 2 zile;
  • eliberare adeverinţe pentru vechimea în muncă sau alte documente care necesită căutare în arhiva unităţii şcolare: 30 zile;